REZERVACE HRACÍCH MÍST V REZERVAČNÍM SYSTÉMU ČGKVyužívání volných hracích míst z limitu člena ČGK se řídí Pravidly Českého golfového klubu a tímto dodatkem o postupech rezervací hracích míst v rezervačním systému ČGK (Pravidla, část "rezervace hry", bod 1). Každý člen ČGK je povinen se před zahájením prvního rezervačního procesu seznámit s Pravidly ČGK a respektovat jejich ustanovení.


I. Podmínky pro přístup do rezervačního systému


1)
Aktivní členství v ČGK - korektně provedená registrace členství na www.cgk.cz a jeho úhrada platební kartou, převodem z účtu, platbou v hotovosti, příp. úhrada poukazem na členství.
Následuje potvrzení o aktivaci člena ze strany ČGK.

2)
Platná registrace na portálu www.teetime.cz - do rezervačního systému ČGK se používají identické přihlašovací údaje, které hráč používá na www.teetime.cz


II.A. Přístup do rezervačního systému ze stránek www.cgk.cz


Titulní stránka webu www.cgk.cz nabízí tabulku se souhrnným přehledem volných hracích míst na dva týdny dopředu a přímým komfortním přístupem do rezervačního systému.

1)
V tabulce s přehledem volných hracích míst zvolte den a hřiště s dostupnými hracími místy.

2)
Klikněte na číslovku počtu volných hracích míst.

3)
V novém okně prohlížeče se otevře přihlašovací okno do rezervačního systému. Použijte přihlašovací údaje do portálu www.teetime.cz. Pokud zaškrtnete volbu "Trvale přihlášený", nebude nutné tyto údaje vyplňovat znovu při dalším přístupu do rezervačního systému. Pokud přihlašovací údaje nemáte, proveďte registraci.

4)
Po korektním přihlášení se v rezervačním systému zobrazí stránka zvoleného hřiště nastavená na vybraný hrací den a seznam volných hracích časů a hracích míst.

5)
Postup pokračuje bodem "III.A. Rezervace hracího místa..."


II.B. Přístup do rezervačního systému ze stránek www.teetime.cz


Standardní prostředí portálu TeeTime.cz bez možnosti zobrazení aktuálního přehledu volných hracích míst pro všechna hřiště z nabídky ČGK.

1)
Na stránce www.teetime.cz proveďte přihlášení do rezervačního systému, portál automaticky identifikuje vaše členství v ČGK.

2)
Po korektním přihlášení se zobrazí výchozí stránka systému s možností volby hřiště, data, příp. typu hry.

3)
Zvolte hřiště (rozdělení hřišť do kategorií a jeich přiřazení k typům členství naleznete na stránkách www.cgk.cz) a požadované datum hry, příp. hru na 18 nebo 9 jamek.
Potvrďte tlačítkem "Zobrazit TeeTimes".

4)
Zobrazí se stránka zvoleného hřiště nastavena na vybraný hrací den a seznam volných hracích časů a hracích míst.

5)
Postup pokračuje bodem "III.A. Rezervace hracího místa..."

Pro rychlí proces rezervace by hráč měl znát své registrační/členské číslo. Členská čísla Českého Golfového Klubu začínají čísly 0980 xxxx .
Dle konkrétního hřiště je rezerace možné provádět od 22. hodiny osmého, jedenáctého nebo patnáctého dne přede dnem hry. Změny jsou vyhrazeny.

III.A. Rezervace hracího místa na hřištích v režimu ONLINE (ON)


1)
Zvolte volný hrací čas a kliknutím vyberte (zaškrtněte) požadovaný počet hracích míst. Rezervační systém umožňuje členovi ČGK hromadně rezervovat hrací čas sobě a dalším členům skupiny (flightu) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy ČGK.
Výběr hracího času a hracích míst potvrďte kliknutím na tlačítko "Objednat".

2)
Na následující stránce "2. krok objednávky TeeTime" je vlevo nahoře hráč informován o počtu volných hracích míst ve svém limitu (Hráč volno: ), o celkovém počtu smluvních hracích míst na hřišti (Limit hřiště: ) a počtu aktuálně volných hracích míst hřiště (Volno hřiště: ).

a) Výběr členů flightu probíhá kliknutím do pole "Klikněte pro identifikaci". V následně otevřeném okně vyplňte registrační číslo ČGF spoluhráče (např. 0980001) nebo vyplňte příjmení hráče a klikněte na tlačítko "Vyhledat hráče". Ze seznamu nalezených hráčů vyberte kliknutím správné jméno/registrační číslo. Tím dojde k zařazení spoluhráče do flightu. Postup opakujte u všech členů flightu, všichni hráči musí být identifikováni.

b) Ve sloupci "Sleva" hráč upřesňuje čerpání volných hracích míst z limitu hráče nebo hráčů ve flightu. Člen ČGK může, kliknutím na tlačítko "Vyberte slevu" a volbou položky "Z kreditu hráče", uplatnit hru z limitu svých volných her. Uplatnění hry z limitu není povinné, hráč se může, v dalším kroku rezervace, rozhodnout pro úhradu hracího času platbou na recepci či platební kartou. V takovém případě ponechte tlačítko "Vyberte slevu" ve výchozím stavu. Stejnou operaci proveďte i pro ostatní členy flightu.
Na některých hřištích a v některých hracích časech se po stisknutí tlačítka "Vyberte slevu" zobrazí v nabídce také možnost uplatnění akční nabídky portálu TeeTime. Tuto volbu je možné, v rámci flightu, kombinovat s čerpáním volných hracích míst ČGK, platbou na recepci příp. platbou platební kartou.

3)
Po vyplnění identifikace členů flightu a uplatnění čerpání hry z limitu volných her pokračujte stisknutím tlačítka "Pokračovat".

4)
Stránka "Shrnutí a dokončení objednávky" rekapituluje rezervaci. Pečlivě zkontrolujte datum a čas hry, zvolené hřiště a složení flightu. Pokud některý ze spoluhráčů nečerpá benefit volných her ze svého limitu ČGK a bude hradit hru platbou na recepci či platební kartou, zvolte způsob úhrady (např. "Platba na recepci").
Kliknutím na tlačítko "Objednat" provedete uložení rezervace.

5)
Korektní uložení rezervace je identifikováno přesměrováním na stránku "Moje rezervace", kde se provedená rezervace zobrazí, a potvrzujícím emailem na adresu hráče.


III.B. Rezervace hracího místa na hřištích v režimu OFFLINE (OFF)


Hřiště typu OFFLINE je v rezervačním systému identifikováno výrazným nápisem v levé části stránky (první fáze rezervace s výběrem hracích časů). Seznam hřišť a jejich zařazení do OFFLINE kategorie naleznete na stránkách www.cgk.cz.

Rezervace hracího času na hřišti, které není propojené s rezervačním systémem ČGK/TeeTime, se provádí ve dvou fázích:

1)
Proveďte telefonickou rezervaci hracího času na recepci hřiště. V případě, že recepce hřiště potvrdí Vámi požadovaný hrací čas, postupujte podle bodu 2)

2)

Proveďte standardní rezervaci v rezervačním systému ČGK/TeeTime. Zadání hracího času proveďte libovolně a pouze orientačně.IV. Zrušení rezervace


1)
Přihlaste se do rezervačního systému ČGK. (viz. body II.A. nebo II.B. Přístup do rezervačního systému...)

2)
Po kliknutí na vaše jméno vpravo nahoře se rozbalí menu, klikněte na první položku "Moje rezervace".

3)
Na stránce "Moje rezervace" můžete zrušit svou rezervaci nebo rezervaci svého spoluhráče, pokud jste tuto rezervaci sami vytvořili, kliknutím na odkaz "Zrušit" v pravé části tabulky. Zrušenou rezervaci není možné obnovit jiným způsobem, než novou rezervací.

4)
Pokud byla zrušená rezervace na OFFLINE hřišti, proveďte následně telefonické zrušení rezervace na recepci hřiště.

Zrušení rezervace se řídí Pravidly klubu, citace:
Rezervace zrušená více než 3 kalendářní dny přede dnem hry není nikterak sankcionována.
Pravidla pro rezervaci zrušenou méně než 3 dny před datem konání hry:
a)
Na rezervaci zrušenou méně než 3 dny je pohlíženo jako na "pozdní zrušení rezervace", tato rezervace čeká v systému na "náhradníka". V případě, že toto místo bude obsazeno "náhradníkem", tato hra není nikterak sankciována a systém ji vrátí do herního balíčku člena.
b)
V případě, že takto zrušené hrací místo již obsazeno nebude, na rezervaci je pohlíženo jako na hru odehranou "z kreditu hráče" a zároveň je odečtena z hracího balíčku člena.
příklad: pokud mám udělanou rezervaci na neděli, zrušit ji beztresně můžu ve čtvrtek večer.

V. Režim "Náhradník"


V případě, že jsou na konkrétním hřišti a v konkrétní den vyčerpána smluvní hrací místa ČGK, je hráč o této skutečnosti informován v druhém kroku rezervace na stránce "2. krok objednávky TeeTime". Člen ČGK může i přesto provést standardní rezervaci hracího času a zařadit se tak na seznam náhradníků. Ve sloupci "Sleva" člen ČGK zvolí v nabídce položku "ČGK náhradník". V případě, že některý ze členů ČGK zruší svou rezervaci, je nahrazen prvním náhradníkem ze seznamu. O přesunu ze seznamu náhradníků a platnosti rezervace je hráč informován emailem s textem: "Získání SP náhradníka" a v přehledu svých rezervací na stránce "Moje rezervace" - ve sloupci "Čerpán benefit" se "Ne" (náhradník) změní na "Ano" (čerpání z limitu volných her). Člen ČGK je v případě, že použije funkci "Náhradník", povinen sledovat svou emailovou schránku a/nebo aktualizaci přehledu svých rezervací, a uplatněnou rezervaci příp. zrušit, pokud nastane situace, kdy nemá možnost rezervovanou hru odehrát.


VI.A. Rezervace na turnaje ČGK


Při rezervaci hracího místa na turnaji ČGK je možné rezervovat pouze sebe, nikoliv další spoluhráče jako při běžné rezervaci.

Postup rezervace na turnaji - využití volné hry z limitu člena ČGK jako hracího poplatku (fee) na turnaji ČGK:

1)
Přihlaste se do rezervačního systému ČGK. (viz. body II.A. nebo II.B. Přístup do rezervačního systému...)

2)
Zvolte hřiště, den turnaje, počet jamek 9/18 (na devítijamkových hřištích je nutné zvolit rezervaci na 9 jamek!) podle typu hřiště a pokračujte na stránku se seznamem flightů. Vpravo nahoře zaškrtněte zaškrtávátko "Zobrazit všechny flighty“. V aktualizovaném seznamu flightů klikněte na libovolné tlačítko "Registrovat". Po přesměrování na další stránku zkontrolujte parametry rezervace a to, že sloupec "Sleva" obsahuje údaj "ČGK turnaj". Tento údaj znamená, že systém povoluje uplatnění volné hry z limitu her člena ČGK.
3)
Pokračujte kliknutím na tlačítko "Pokračovat" k rekapitulaci rezervace.

4)
Kliknutím na tlačítko "Objednat" dokončete rezervaci.


VI.B. Rezervace na ostatní turnaje


Citace z Pravidel ČGK, oddíl "Turnaje":
Hráči ČGK však mají možnost účastnit se v rámci svého členství v ČGK i některých dalších turnajů, na kterých nebudou hradit turnajové hrací poplatky. Jedná se o převážnou většinu turnajů s veřejným přihlašováním pořádaných na partnerských hřištích ČGK jejich provozovatelem a též o některé turnaje s veřejným přihlašováním pořádané na partnerských hřištích ČGK jiným subjektem, než kterým je jejich provozovatel. Zúčastnit se takového turnaje bez úhrady turnajových hracích poplatků je možné jen za předpokladu, že ke dni jeho konání bude mít na předmětném hřišti ČGK volnou hrací kapacitu a současně se hráč rozhodne čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství.

Při rezervaci hracího místa na turnaji je možné rezervovat pouze sebe, nikoliv další spoluhráče jako při běžné rezervaci.

Postup rezervace na turnaji - využití volné hry z limitu člena ČGK jako hracího poplatku (fee) na turnaji:

1)
Proveďte standardní registraci na turnaj na federačním serveru www.cgf.cz. Zapamatujte nebo si zapište kód pro odhlášení.

2)
Přihlaste se do rezervačního systému ČGK. (viz. body II.A. nebo II.B. Přístup do rezervačního systému...)

3)
Zvolte hřiště, den turnaje a pokračujte na stránku se seznamem flightů. Vpravo nahoře zaškrtněte zaškrtávátko "Zobrazit všechny flighty“. V aktualizovaném seznamu flightů klikněte na libovolné tlačítko "Registrovat". Po přesměrování na další stránku zkontrolujte parametry rezervace a to, že sloupec "Sleva" obsahuje údaj "ČGK". Tento údaj znamená, že systém eviduje Vaši registraci na turnaj na serveru ČGF a povoluje uplatnění volné hry z limitu her člena ČGK.

4)
Pokračujte kliknutím na tlačítko "Pokračovat" k rekapitulaci rezervace.

5)
Kliknutím na tlačítko "Objednat" dokončete rezervaci.


VII. Zrušení rezervace na turnaji


1)
Přihlaste se do rezervačního systému ČGK. (viz. body II.A. nebo II.B. Přístup do rezervačního systému...)

2)
Po kliknutí na vaše jméno vpravo nahoře se rozbalí menu, klikněte na první položku "Moje rezervace".

3)
Na stránce  "Moje rezervace" zrušte svou rezervaci na turnaj kliknutím na odkaz "Zrušit" v pravé části tabulky.

4)
Ověřte korektní odhlášení z turnaje také na serveru www.cgf.cz, v případě potřeby proveďte odhlášení znovu pomocí kódu pro odhlášení nebo požádejte o odhlášení telefonicky recepci hřiště. Aktualizace platnosti registrace na turnaji mezi serverem ČGF www.cgf.cz a rezervačním systémem ČGK může být z technických důvodů zpožděna o několik minut.


VIII. Seznam odehraných her


Přehled čerpání limitu volných her člena ČGK je k dispozici, po přihlášení do rezervačního systému, kliknutím na jméno člena v pravém horním rohu stránky. Z rozbalené nabídky vyberte položku "Osobní stránka". Počet volných her naleznete v horní části sekce "ČGK přehled", seznam odehraných her naleznete na konci stránky.


Partneři


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function curl_setopt_array() in /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php:946 Stack trace: #0 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php(353): PiwikTracker->sendRequest('https://www.cgk...') #1 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(143): PiwikTracker->doTrackPageView('') #2 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/Piwik.class.php(102): TPiwik->track() #3 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(777) : eval()'d code(3): TPiwik->onShutdown() #4 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Event/Events.class.php(973): event_onShutdown_aadb4b78_2bea_4b57_903b_709b939f0390('<html xmlns="ht...', NULL) #5 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Core/show.php(1525): TEvents->runEvents('onShutdown', Array, 'html') #6 /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/show.i in /media/DataGalactica/data/web/cgk.cz/www/core/classes/_new/Piwik/PiwikTracker.php on line 946