REZERVACE HRACÍCH MÍST V REZERVAČNÍM SYSTÉMU 

AKTUÁLNÍ SITUACE

Vážení členové, v tuto chvíli probíhají online rezervace prostřednictvím mobilních aplikací dvou rezervačních systémů Teetime a Týčko. Abyste si mohli rezervovat své hry z předplaceného členského balíčku v ČGK, je třeba mít staženy obě tyto aplikace v mobilním zařízení a být v nich zaregistrovaný. Aplikace stáhnete v Appstore a Googleplay. Brzy bude možné rezervovat hry i prostřednictvím webů těchto rezervačních systémů (přes Teetime už to funguje). Přehled volných hracích míst bude brzy fungovat online s proklikem na konkrétní rezervační systém. Na přehledu vašich odehraných her také pracujeme.


Prosíme, abyste rezervace dělali s předstihem. Rádi vám pomůžeme a poradíme. V případě potřeby nás zastihnete na hotline 731 125 120 (9h - 17h), nebo na e - mailu zc.kgc@avokidalv , případně nás najdete na drivingu Cinda - Praha 5.

NAŠE DOPORUČENÍ:
 • Dělejte rezervace prostřednictvým mobilních aplikací Teetime a Týčko.
 • V obou aplikacích musíte mít vytvořenou registraci pod federačním číslem 098 xxxx a být přihlášeni. Systém jinak nedokáže poznat, že jste členem ČGK a máte zakoupené členství (balíček her).
 • Každý hráč musí mít vytvořenou registraci v rezerevačních systémech pod federačním číslem. Systím jinak nedokáže rozpoznat, že má herní balíček. 
 • Je nutné mít v aplikaci řádně vyplněné všechny údaje, které aplikace požaduje (adresu - fakturační údaje, kontakt aj.)
 • Dbejte na správnost zadání kontaktních údajů, zejména na e-mailovou adresu (systém vám zasílá ověřovací zprávy, zprávy o uskutečněných rezervacích apod.)
 • Pokud už aplikace rezervačních systémů máte proveďte jejich aktualizaci v GooglePlay nebo Appstore.
 • V případě, že děláte rezervaci i dalším hráčům, dělejte ji postupně, nedělejte více osob najednou, udělejte každou osobu zvlášť.
 • Při rezervaci nekombinujte možnost zakoupení zvýhodněného fee s možností čerpání kreditu, dělejte to postupně, pro každého hráče zvlášť.
 • Při rezervaci hry devíti jamkového hřiště na hru 9 jamek nezapomeňte zakliknout možnost hrát 9 jamek (ne 18 jamek, systém vám nenabídne čerpání "z kreditu"). V případě, že chcete hrát 18 jamek na devíti jamkovém hřišti, musíte udělat dvě samostatné rezervace na 9 jamek v rozmení cca 2 hodin.
 • 9 jamek za 1/2 kreditu lze nově odehrát na všch 9 jamkových hřištích (viz seznam hřišť).
 • Hru na Hodovičky lze rezervovat přes MOBILNÍ APLIKACI TEETIME (pozor abyste měli aktuální verzi Teetimu)
 • Dělejte rezervace včas, ideálně den před hrou, abyste případně dostatečně brzy odhalili, že vám něco nefunguje.
 • V případě, že používáte novou e-mailovou adresu zkontrolujte kontaktní údaje v jednotlivých aplikacích a v přihlášce ČGK .
 • Zastihnete nás na ČGK hotline každý den 9 - 17h na tel.č. 731 125 120.
TÝM ČGKREZERVACE HER ČGK 
Využívání volných hracích míst z limitu člena ČGK se řídí Pravidly Českého Golfového Klubu (ČGK) a tímto dodatkem o postupech rezervací hracích míst v rezervačních systémech Teetime/Týčko. Každý člen ČGK je povinen se před zahájením prvního rezervačního procesu seznámit s Pravidly ČGK a respektovat jejich ustanovení.

I. Podmínky pro přístup do rezervačního systému

1)
Aktivní členství v ČGK - korektně provedená registrace členství na www.cgk.cz a jeho úhrada.
Následuje potvrzení o aktivaci člena ze strany ČGK e-mailem.

2)
Platná registrace pod federačním číslem v  rezervačním systému Teetime www.teetime.cz .
3)  Platná registrace pod federačním číslem v rezervačním systému Týčko www.tycko.cz

4) Každý hráč musí mít vytvořenou registraci pod federačním číslem. Systém jinak nemá jak rozpoznat, že jste členy ČGK a máte balíček her.

Doporučujeme mít staženy mobilní aplikace těchto rezervačních systémů a dělat rezervace prostřednictvím mobilních aplikací.

II. Přístup do rezervačního systému ze stránek www.cgk.cz (je prozatím možný pouze pro Teetime)

Titulní stránka webu www.cgk.cz nabízí tabulku se souhrnným přehledem volných hracích míst na dva týdny dopředu. Hráči tak mají aktuální přehled o volných hracích místech ČGK na konkrétních hřištích. Momentálně nabízí přímý proklik na rezervační systém Teetime, na Týčko zatím neodkazuje (brzy bude).
1)
V tabulce přehled volných hracích míst  najdete seznam hřišť seřazený dle abecedy. V horní časti jsou umístěny hřiště kategorie E v dolní kategorie P. Jednotlivé hřiště mají u svého názvu v závorce uveden rezervační systém, který využívá a počet dní - kolik dní předem je možné rezervaci udělat.

Např.
1. Alfrédov (Teetime, 30)  => Hřiště používá rezervační systém Teetime. Hru tedy budete rezervovat prostřednictvím rezervačního systému Teetime. Rezervaci můžete udělat až 30 dní před hrou.
2. Barbora (Týčko, 7) => Hřiště používá rezervační systém Týčko. Hru tedy budete rezervovat prostřednitvím rezervačního systému Týčko. Rezervaci můžete udělat až 7 dní před hrou.

2)
Vyberte hřiště. Datum hry a klikněte na číslovku počtu volných hracích míst. (Datum hry je možné měnit přímo v rezervačním systému.)

3)
V novém okně prohlížeče se otevře přihlašovací okno do rezervačního systému. Použijte své přihlašovací údaje. Pokud zaškrtnete volbu "Trvale přihlášený", nebude nutné tyto údaje vyplňovat znovu při dalším přístupu do rezervačního systému. Pokud přihlašovací údaje nemáte, proveďte registraci.

4)
Po korektním přihlášení se v rezervačním systému zobrazí stránka zvoleného hřiště nastavená na vybraný hrací den a seznam volných hracích časů a hracích míst (v případě, že jste spletli datum hry lze jej jednoduše změnit přímo v rezervačním systému). Systém vás provádí rezervací, stačí číst jednotlivé kroky, které nabízí.
 • Člen ČGK zvolí v sekci "vyberte výhodu" jako způsob platby "z kreditu hráče" za "0 Kč". Do okénka "vyberte výhodu" musíte kliknout, aby se vám ukázala nabídka pro člena ČGK (neklikat na symbol  +). Tím se odečte hra (kredit) z  předplaceného členského balíčku. 
 • Výběr dalších hráčů ve flightu probíhá kliknutím do pole "neidentifikovaný hráč". V následně otevřeném okně vyplníte federační číslo spoluhráče (např. 098 xxxx), nebo vyplníte příjmení hráče a kliknete na tlačítko "vyhledat". Ze seznamu nalezených hráčů vyberete správného, tím dojde k zařazení spoluhráče do flightu.
 • Hra na 18 jamkovém hřišti odečte celý 1 kredit.
 • Hra na 9 jamkovém hřišti odečte 1/2 kreditu. 
 • V případě, že chcete hrát 18 jamek na devíti jamkovém hřišti, musíte udělat dvě samostatné rezervace na 9 jamek v rozmení cca 2 hodin.
 • Nezapomeňte rezervaci potvrdit a dokončit. Vaše hotová rezervace se objeví v sekci "moje rezervace", rovněž obdržíte e-mail s potvrzením o uskutečněné rezervaci.
 • Hráč ČGK může z členského balíčko v jednom dni čerpat 1 kredit.
 • Členové ČGK jsou povinni dělat si své jednotlivé rezervaci sami přes rezervační systém. 
 • Dle konkrétního hřiště je rezervace možné provádět od 22.hodiny osmého, jedenáctého nebo patnáctého dne přede dnem hry. Změny jsou vyhrazeny.

III.A. Rezervace hracího místa na hřištích v režimu ONLINE (ON)

Rezervace hracího místa na hřištích ON probíhá prostřednictvím rezervačních systémů Teetime a Týčko.
III.B. Rezervace hracího místa na hřištích v režimu OFFLINE (OFF)

Hřiště, které jsou OFF mají v tabulce přehledu volných hracích míst na úvodní straně ČGF označení OFF. 

Rezervace hracího času na hřišti, které není propojeno s rezervačním systémem TeeTime/Týčko, se provádí ve dvou fázích:

1)
Proveďte telefonickou rezervaci hracího času na recepci hřiště. V případě, že recepce hřiště potvrdí Vámi požadovaný hrací čas, postupujte podle bodu 2).

2)

Proveďte standardní rezervaci v rezervačním systému TeeTime/Týčko. Rezervaci provádíte proto, aby se hra odečetla z předplaceného členského balíčku v ČGK. Zadání hracího času proveďte libovolně a pouze orientačně, herní čas byste v tomto kroku rezervace už měli mít smluvený s recepcí hřiště.IV. Zrušení rezervace + pravidla pro zrušení rezervace

1)
Zrušení rezervace probíhá v daném rezervačním systému, ve kterém byla rezervace vytvořena Teetime /Týčko. Abyste mohli svou rezervaci zrušit, musíte být v systému přihlášeni pod svým federačním číselm (pod svou vytvořenou registrací). Pokud nejste přihlášeni - přihlaste se. 

2)
V sekci "rezervace" nebo "moje rezervace" najdete rezevaci hry, kterou chcete zrušit.

3)
Můžete zrušit svou rezervaci nebo rezervaci svého spoluhráče, pokud jste tuto rezervaci sami vytvořili. 
Zrušenou rezervaci není možné obnovit jiným způsobem, než novou rezervací.

4)
Pokud byla zrušená rezervace na hřišti, které je tzv. OFF proveďte následně telefonické zrušení rezervace na recepci hřiště.ZRUŠENÍ REZERVACE SE ŘÍDÍ PRAVIDLY:
Rezervace zrušená více než 3 kalendářní dny přede dnem hry není nikterak sankcionována.
Pravidla pro rezervaci zrušenou méně než 3 dny před datem konání hry platí:
a)
Na rezervaci zrušenou méně než 3 dny je pohlíženo jako na "pozdní zrušení rezervace", tato rezervace čeká v systému na "náhradníka". V případě, že toto místo bude obsazeno "náhradníkem", tato hra není nikterak sankciována a systém ji vrátí do herního balíčku člena.
b)
V případě, že takto zrušené hrací místo již obsazeno nebude, na rezervaci je pohlíženo jako na hru odehranou "z kreditu hráče" a zároveň je odečtena z hracího balíčku člena.
Příklad: "Jestliže mám udělanou rezervaci na neděli, zrušit ji beztresně můžu ve čtvrtek večer."

V. "Náhradník"

V případě, že jsou na konkrétním hřišti a v konkrétní den vyčerpána smluvní hrací místa ČGK, je možné aby se z hráče stal "náhradník". Každý hráč může ověřit dostupnost hracích míst na úvodní straně webu ČGK "přehled volných hracích míst".

Člen ČGK může provést standardní rezervaci hracího času a zařadit se tak na seznam náhradníků. Systém hráče rezervací provede a nabídne mu takovou možnost. V případě, že některý ze členů ČGK zruší svou rezervaci, je nahrazen prvním náhradníkem ze seznamu. 

O přesunu ze seznamu náhradníků a platnosti rezervace je hráč informován emailem s textem. Člen ČGK je v případě, že použije možnost "Náhradník", povinen sledovat svou e-mailovou schránku a/nebo aktualizaci přehledu svých rezervací, a uplatněnou rezervaci příp. zrušit, pokud nastane situace, kdy nemá možnost rezervovanou hru odehrát.


VI.A. Rezervace na turnaje ČGK

Přihlášení na turnaj proveďte prostřednictvím www.cgf.cz (ČGF) a následně si zarezervujte hru prostřednictvím rezervačního systému Teetime/Týčko "z kreditu hráče" nebo "ČGK turnaj".
Při rezervaci hracího místa přes Teetime/Týčko na turnaji ČGK je možné rezervovat pouze sebe, nikoliv další spoluhráče jako při běžné rezervaci.
V den turnaje je na konkrétním hřišti při konání turnaje ČGK TOUR kapacita hracích míst pro členy ČGK navýšena, a tak se nemusí členové ČGK bát, že by na ně nevyšel kredit.

VI.B. Rezervace na ostatní turnaje

Členové ČGK mají možnost účastnit se v rámci svého členství v ČGK i některých dalších turnajů, na kterých nebudou hradit turnajové hrací poplatky. Jedná se o převážnou většinu turnajů s veřejným přihlašováním pořádaných na partnerských hřištích ČGK jejich provozovatelem a též o některé turnaje s veřejným přihlašováním pořádané na partnerskch hřištích jiným subjektem, než který je jejich provozovatelem. Zúčastnit se takového turnaje bez úhrady turnajových hracích poplatků je možné jen za předpokladu, že ke dni jeho konání bude mít na předmětném hřišti ČGK volnou hrací kapacitu a současně se hráč rozhodně čerpat odpovídající hru z volného hracího limitu svého členství. Pozor, organizátoři turnajů "promotéři" mají výdy v popisu turnaje na ČGF vypsáno, zda je možné hradit fee čerpáním hry z členství v ČGK.

VII. Zrušení rezervace na turnaji

Zrušení rezervace je nutné provést v rezervačním systému Teetime/ Týčko . Zrušení podléhá pravidlům bodu IV. Zrušení rezervace.

Ověřte korektní odhlášení z turnaje také na serveru www.cgf.cz, v případě potřeby proveďte odhlášení znovu pomocí kódu pro odhlášení nebo požádejte o odhlášení telefonicky recepci hřiště (případně ČGK pokud se jedná o turnaj ČGK). Aktualizace platnosti registrace na turnaji mezi serverem ČGF www.cgf.cz a rezervačním systémem může být z technických důvodů zpožděna o několik minut.

VIII. Seznam odehraných her

.Přehled pro hráče připravujeme.


Partneři